Nieuwe privacy wetgeving: Het belang van relevantie in je marketing neemt toe.

Want: er komt nieuwe privacywetgeving aan

De aanstaande veranderingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) hebben gevolgen voor iedereen, of uw organisatie nou behoort tot het bedrijfsleven of tot de overheidsinstanties. De Europese commissie kondigde veranderingen aan onder de titel: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wetgeving rondom privacy is vanaf 25 mei 2018 van kracht. En om het niet al te ingewikkeld te maken, hieronder een vereenvoudigde weergave van wat het inhoudt.

 

 

Drie punten van aandacht voor iedereen die klantgegevens gebruikt.
De nieuwe wetgeving brengt nogal wat veranderingen in het marketinglandschap met zich mee. Om als gebruiker van klantgegevens aan de slag te gaan met alle veranderingen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er precies speelt. Daarom drie belangrijke punten op een rij.

Punt 1: toestemming

Hier gaat het om de toestemmingseisen en die zijn straks flink scherper. Het verwerken van iemands persoonsgegevens vereist “informed consent”. Dat houdt in: een klant moet op basis van volledige informatie (het dient helder te zijn waarvoor u de gegevens gebruikt) akkoord geven voor het gebruik van persoonsgegevens. Organisaties moeten aan kunnen tonen dat de toestemming daadwerkelijk is gegeven en de toestemming moet altijd kunnen worden ingetrokken (de opt-out optie in elke direct mail was bijvoorbeeld al een verplichting).

Punt 2: privacy by design

Privacy by design is straks verplicht. Dit houdt in dat klanten ten alle tijden toegang moeten hebben tot hun persoonsgegevens en in staat moeten zijn deze zelf aan te passen. Een klant heeft bijvoorbeeld het recht om zijn of haar gegevens op te vragen uit de database. Een organisatie moet kunnen laten zien hoe de persoonsgegevens zijn vastgelegd en aan de persoon kunnen voorleggen, zodat aanpassing mogelijk is. De klant moet dus altijd zijn eigen gegevens kunnen beheren.

Punt 3: recht om vergeten te worden

Personen in uw database hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Zij moeten kunnen eisen dat je hun gegevens uit de database wist. Organisaties zijn verplicht om gegevens te wissen wanneer ze bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken of wanneer de klant bezwaar maakt tegen bijvoorbeeld directe marketing uitingen of direct benaderingen.


Wat zijn de gevolgen in de praktijk?

Bij het opzetten van een campagne mag je straks pas iemand benaderen als die persoon expliciet heeft aangegeven dat te willen. Dat is een groot verschil. Voorheen verzamelde je gegevens door verschillende activiteiten en kon je deze automatisch gebruiken voor het verspreiden van andere content.

Deze verandering heeft invloed op nieuwe namen in je database als ook op de huidige klantbestanden. Veel organisaties hebben die toestemming nog niet goed geregeld of nog niet helder wat het voor hun betekent. Het betekent in elk geval voor je huidige klantbestand dat je vanaf 25 mei 2018 (of beter nog: regel het daarvoor) opnieuw toestemming moet vragen voor het gebruik van persoonsgegevens.

En dan?
En dan is het dus aan de klant. De klant bepaalt wie er wel en wie er geen toestemming krijgt om in de toekomst contact te houden. De wensen van de klant staan centraal, omdat hij of zij precies weet waar, wanneer en aan wie toestemming wordt gegeven.

Geen paniek!
Is dit nu iets om over in paniek te raken? Nee. Het betekent wel dat je in je manier van klantbenadering en dataverzameling anders zult moeten gaan werken. Het belang van relevantie neemt wel toe. Dat wil zeggen: dat je je doelgroep heel goed bepaalt en dat je content maakt die past bij de klant. Content die de klant aanspreekt. Die de klant raakt en zorgt dat de klant bij je blijft. Je moet dus voorkomen dat de klant afhaakt.

Wat is een te verwachten gevolg?
Je klantbestand zal waarschijnlijk afnemen qua aantal. Maar het kan wel groeien qua kwaliteit. Het krijgen van toestemming is niet een slecht iets. Haakt de klant af, dan betekent dat eigenlijk dat ze niet relevant is voor jouw product of dienst. Of ze hebben geen behoefte (meer) aan jouw informatie. Zo wordt je klantenbestand zuiverder. En de sleutel voor jouw succes zit hem dan vooral – en misschien wel meer dan ooit-  in het raken van harten.

Meer detailinformatie vind je op de site van marketingfacts.

Met een vriendelijke groet,

Arnoud
4COMMA communicatie & marketing

 

Download hier de PDF Nieuwe privacywetgeving